Hà Nội rà soát, xử lý loạt dự án bất động sản chậm tiến độ

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành văn bản về việc lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, rà soát, lập hồ sơ xử lý đối với các dự án chậm tiến độ trên địa bàn.

Cụ thể, danh mục rà soát là những dự án trên địa bàn đã được gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định của Luật Đất đai nhưng hết thời gian này vẫn chưa đưa đất vào sử dụng đất.

Sở Tài nguyên