Đất Xanh E

Trong nỗ lực củng cố lợi thế cạnh tranh, ứng dụng công nghệ trong các dự án xây dựng, Đất Xanh E

Đến nay, chuyển đổi số ở Việt Nam đã có sự khác biệt so với các năm trước đây, tuy nhiên ngành xây dựng vẫn gần như "đội sổ" và chưa thực sự có bước đột phá trong việc ứng dụng các công nghệ số. Trong khi đó ngành xây dựng chiếm từ 30% - 40% tổng vốn đầu tư xã hội. Do đó, việc chuyển đổi số trong ngành này không những sẽ tạo ra giá trị thặng dư lớn cho xã hội mà còn tối ưu năng suất, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm và dịch vụ.

Đây cũng là thực trạng mà các chuyên gia thuộc Viện Kinh Tế Xây Dựng đưa ra trong buổi tọa đàm "Digital Builder - Ứng dụng số hóa trong quản lý dự án xây dựng" được tổ chức vào cuối tháng 8 vừa qua.

    Bình Luận