Thêm khu công nghiệp Tam Anh 2 hơn 435 ha tại Quảng Nam

Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng, tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Tam Anh 2 vừa được Bộ Xây dựng gửi công văn góp ý. Khu công nghiệp này có quy mô 435,8 ha, nằm trong phạm vi của khu công nghiệp Tam Anh, Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Trong công văn, Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Quảng Nam rà soát, đánh giá khu công nghiệp Tam Anh 2 để phù hợp với định hướng phát triển chung của các khu công nghiệp liên quan.

Theo văn bản trên, Bộ Xây dựng cho rằng khu công nghiệp Tam Anh 2 có ranh giới quy hoạch trong phạm vi KCN Tam Anh (1.545 ha) là phù hợp với định hướng phát triển và chức năng sử dụng đất của khu vực xác định trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Khu công nghiệp Tam Thăng, khu kinh tế mở Chu LaiCổng vào khu công nghiệp Tam Thăng, nằm trong khu kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam

Bộ yêu cầu tỉnh Quảng Nam cần bổ sung nội dung rà soát đánh giá đối với khu công nghiệp Tam Anh 2 để phù hợp với định hướng phát triển không gian, sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật của các khu công nghiệp liên quan như khu công nghiệp phục vụ nông lâm nghiệp, khu công nghiệp Tam Anh 1, khu công nghiệp Tam Anh - Hàn Quốc. Việc rà soát này nhằm mục đích không gây ảnh hưởng đến hoạt động của các khu công nghiệp khác, trong phạm vi khu công nghiệp Tam Anh.

UBND tỉnh Quảng Nam cần rà soát, đối chiếu các chỉ tiêu quy hoạch trong đồ án theo các chỉ tiêu quy hoạch đã được xác định trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai nêu trên. Ngoài ra, đồ án quy hoạch cần được bổ sung các yêu cầu, nguyên tắc về việc phân chia các lô đất công nghiệp, đảm bảo khoảng cách, phòng chống cháy nổ. 

Ngoài ra, liên quan đến quyền lợi của người lao động làm việc trong khu công nghiệp, Bộ Xây dựng yêu cầu tỉnh Quảng Nam cần bổ sung phương án giải quyết về nhà ở, công trình phúc lợi về văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao... cho các đối tượng này. Tỉnh cũng cần bổ sung nguồn gốc bản đồ dùng trong đồ án quy hoạch; bổ sung tọa độ vị trí các điểm giao nhau của tim đường các trục chính... Những thông tin bổ sung này sẽ là cơ sở để phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa sau khi đồ án được phê duyệt...

Trước đó, cũng tại Quảng Nam, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng. Dự án này có diện tích 248,9ha, được triển khai tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam với vốn đầu tư dự kiến khoảng 768 tỷ đồng.

Hải Âu (TH)

    Bình Luận