Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo khắc phục các sai phạm tại Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh

Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm, thiếu sót, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm tại Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh

Thanh tra TP HCM vừa thông báo kết luận thanh tra về thực hiện Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh, TP Thủ Đức do Công ty CP Phát triển và kinh doanh Nhà làm chủ đầu tư

Cụ thể, về việc giao đất thực hiện dự án: Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 783/QĐ-TTg ngày 13-8-1999 về giao đất thực hiện dự án. Quá trình thực hiện dự án có tăng diện tích đất làm thay đổi ranh giao đất và được Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh. Đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý về điều chỉnh ranh giao đất và cũng chưa được cơ quan chuyên môn đo đạc, tính toán cụ thể để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo khắc phục các sai phạm tại Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh- Ảnh 1.

Kết luận thanh tra

Về lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000: Theo Quyết định số 13764 về quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỉ lệ 1/2000, Kiến trúc sư trưởng Thành phố phê duyệt tăng diện tích đất so với quyết định giao đất của Thủ tướng Chính phủ nhưng tại thời điểm phê duyệt chưa xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Việc lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500: Việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 tại các khu A, B, C, D không tiến hành lấy ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định. Chưa tổ chức công bố quy hoạch, cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị được duyệt theo quy định; chưa phối hợp với các đơn vị có liên quan lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo quy định.

Về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Việc bố trí tái định cư tại khu C là phương án thứ 2 theo phương án phê duyệt về bố trí nền tái định cư và hoán đổi đất nông nghiệp tại dự án, nhưng Công ty Phát triển và kinh doanh nhà và Công ty CP Phát triển và kinh doanh nhà thực hiện mua bán, chuyển nhượng một phần nền đất tại khu C (trước khi cổ phần, công ty bán 906 nền đất và bố trí tái định cư 544 nền; sau khi cổ phần, công ty bán 50 nền đất và bố trí tái định cư 19 nền) không đúng mục đích tái định cư là thực hiện không đúng theo chỉ đạo của UBND TP.

Việc Công ty TNHH MTV Phát triển và kinh doanh nhà (trước thời điểm cổ phần hóa) chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất bằng 9 hợp đồng, trong đó có 3 hợp đồng tiến hành thẩm định giá và 6 hợp đồng không thẩm định giá bán. Trong 3 hợp đồng thẩm định giá, có hợp đồng được Kiểm toán Nhà nước kiểm tra và nhận định kết quả thẩm định sai lệch theo hướng làm giảm giá trị lô đất, trong khi đó, đơn giá được Công ty Phát triển và kinh doanh nhà chuyển nhượng thực tế còn thấp hơn đơn giá thẩm định tại chứng thư thẩm định giá nên có khả năng gây thiệt hại đến tài sản nhà nước. Từ cơ sở nêu trên, cần chuyển cơ quan có thẩm quyền để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật đối với việc Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà chuyển nhượng quyền sử dụng 10 lô đất bằng 9 hợp đồng.

Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà đã bàn giao nền tái định cư trên đất vẫn đang quy hoạch là đất công viên cây xanh, đất xây dựng trường học tại Khu D là không đúng quy hoạch được duyệt. Trách nhiệm thuộc Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà.

Cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành 4 quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm theo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Cơ quan chức năng có thẩm quyền chưa kiểm tra, xử lý việc xây dựng không đúng quy hoạch được duyệt tại dự án (khu đất quy hoạch bãi đỗ xe tại khu C; khu đất quy hoạch công viên cây xanh tại khu B.

Về kiểm tra hiện trạng tại dự án: Tại căn B2 Khu biệt thự Lancaster Eden có dấu hiệu của việc chủ đầu tư xây dựng chia (tách) làm 2 căn chưa phù hợp giấy phép xây dựng. Do đó, cần phải kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có). Theo quy hoạch 1/2000 được duyệt năm 1999, một số công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được chủ đầu tư triển khai thực hiện nhưng chưa đầy đủ, còn chậm.

Từ đó, Thanh tra Thành phố kiến nghị và được Chủ tịch UBND TP kết luận chỉ đạo giao giám đốc các sở: Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; chủ tịch UBND TP Thủ Đức khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm, thiếu sót, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xác định mức độ vi phạm để xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân trực thuộc liên quan đến sai phạm, thiếu sót được nêu tại kết luận thanh tra.